Beachwalk

Oh, beach life, how I love you! Marina di Ravenna has been one of our stops on our Italian holiday. And we loved it there!

Ó, jak já miluju relax na pláži! Jednou ze zastávek na naší italské dovolené byla Marina di Ravenna a vůbec se nám odtud nechtělo!

 

One Saturday morning we’ve decided to get coffee and to take a walk on the beach.  I normally don’t eat a lot of pastries, but I couldn’t resist the Italian ones, they’re delicious! And the coffee! We still struggle with it after coming back to Prague. We, miss the strong, dark cups of pure joy!

Jedno sobotní ráno jsme se rozhodli zajít si na kávu a pak dát procházku na pláži. Běžně tolik sladkého pečiva nejím, ale tomu italskému prostě nejde odolat, je vynikající! A ta jejich káva! Po návratu do Prahy s tím máme docela problém. Chybí nám ty silné, tmavé, šálky plné lahodné radosti!

 

 

 

 

 

 

 

It’s been a very windy morning, so this embroidered dress by Zara was the perfect choice of attire. I couldn’t part ways with my straw bag which I got in one of the shops near the beach the day before. It’s the perfect summer bag!

To ráno bylo celkem větrné, takže tyto vyšívané šaty ze Zary byly skvělou volbou. Nemohla jsem samozřejmě vyrazit bez mé slaměné kabelky, kterou jsem si pořídila v jednom z obchůdků blízko pláže. Je to perfektní letní kabelka!

 

The marina looked awesome. Everything was so quiet, calm and we could only hear the sound of sea and seagulls. Dreamy.

Přístav vypadal úžasně. Všechno bylo ztichlé, klidné a bylo slyšet jen moře a racky. Opravdu nádhera. 

 

 

 

The beach makes me feel so calm and zen, it was the perfect morning walk. Stay tuned for more posts from our Italian adventures. Hope you like it.

Enjoy your Sunday!

MM

Pláž má něco do sebe, je tak uklidňující. Prostě zen. Takovou perfektní ranní procházku bych brala každý den. Ale z Itálie to rozhodně ještě není všechno, v příštích týdnech můžete čekat ještě pár článků z našeho italského dobrodružství. Tak snad se vám budou líbit.

Hezkou neděli!

MM