Taste of Bologna

Oh, Bologna, you stole my heart. Our time there has been the most city-esque out of our whole Italian holiday and I loved it! Enjoy another chapter of our Italian diaries!

Tak tedy, Bologno, opravdu jsi mě dostala. Z naší celé italské dovolené byla právě Bologna tou nejvíce městskou částí dovolenky a musím říci, že jsem si toto město zamilovala! No a vy si užijte další kapitolku z našeho italského deníčku!

 

I couldn’t get enough of all the delicious food and coffee. This home made tiramisu was the dream!

Nemohla jsem se nabažit toho všeho úžasného jídla a kávy. A toto domácí tiramisu bylo boží!

 

 

I definitely loved the architecture, all the little side streets with cute houses, restaurants, the street art and ice cream everywhere (almost).

Rozhodně mě zde bavila architektura, všechny ty boční uličky s roztomilými domy, restauracemi, street art a zmrzlina, která byla (skoro) na každém rohu. 

 

 

 

 

 

We ate ice cream in the window of an ice cream shop on the left, very good idea! It was calming and refreshing.

Dát si zmrzlinu v okně zmrzlinárny v této uličce bylo rozhodně osvěžující a uklidňující, opravdu skvělý nápad!

 

 

 

 

 

I don’t know how much ice cream I ate in Bologna, but one thing I know. It was the best! Especially this chocolate & coffee flavor!

Už si ani nepamatuji, kolik jsem zde měla zmrzliny, ale jedno vím jistě, byla nejlepší! Obzvláště tato s čokoládovou & kávovou příchutí!

Oh and I couldn’t miss out on Sephora. If you haven’t check it out yet, have a look at what I bought there.

No a také jsem nemohla minout Sephoru. Pokud jste článek ještě neviděli, tak se můžete mrknout, co jsem si zde pořídila. 

 

 

I adore these leopard print sandals from Topshop. They were very narrow on my feet at first, but as they are leather I managed to stretch them out. After that they are very comfy to walk a lot!

Zbožňuju tyto leopardí pantofle z Topshopu. Nejprve byly na noze docela úzké, ale protože jsou kožené, podařilo se mi je hezky vyšlápnout. Takže pak už byly perfektní na delší procházky!

I couldn’t really count how many cute little shops, cafés and bistros we’ve seen! I could spent hours just walking around and taking pics. Which is what I have done with breaks for coffee, ice cream and pasta, obviously!

Nedalo se spočítat kolik roztomilých malých obchůdků, kaváren a bister jsme cestou viděli! Mohla bych se jen tak toulat a fotit doslova hodiny. Což jsem také dělala, samozřejmě s pauzami na kávičku, zmrzku a těstoviny!

When we visited Bologna it has been 37 degrees, so very hot and humid.  At one point it started raining, but the sun was shining still and even the rain was warm. And when it stopped it was like it even didn’t rain. So, every ice cream break was very welcomed by all of us.

Když jsme byli v Bologni, bylo tam celou dobu kolem 37 stupňů, takže byla strašná výheň a vlhko. V jednu chvíli dokonce začalo pršet, ale sluníčko pálilo dál, i déšť byl teplý. Takže když pršet přestalo, bylo stále stejně vedro, jak kdyby žádná přeháňka ani nebyla. Zmrzlinové pauzy jsme si tedy dopřávali opravdu často. 

 

 

 

I love this red circle bag, it’s a perfect companion for a city stroll. And you can fit a lot in it, which comes very handy when you’re all day out.

Tato kulatá červená kabelka je super, hodí se skvěle na procházky po městě. A vejde se toho do ní opravdu dost, což se hodí, když jste celý den venku. 

What stood out for me were the arcades. There were a lot of shops, cafés and cute doors. And it was very pleasant to find there little bit of shade in the heat.

Co mě zaujalo, byly bolognské pasáže. Bylo v nich hodně obchůdků, kavárniček a roztomilých dveří. A také bylo samozřejmě příjemné schovat se zde do stínu a jen tak bloumat po městě. 

 

 

 

The pasta was incredible, it was a little bit spicy and even that couldn’t stop my little one to eat the half of it. It was that good!

Tyto těstoviny byly úžasné. Trošku pálivější, což ale nezastavilo našeho malého synáčka, aby mi polovinu ujedl. Ano, tak byly dobré!

 

 

I could wear only light dresses in the heat, both of these I got in Promod. I haven’t been there for a long time and I was pleasantly surprised to find these summer gems. I didn’t bring a lot of handbags to our holiday, even though I wanted to. Besides my travel Prada companion I couldn’t leave my Gucci Bamboo at home. It looks small, but you can fit a lot in it, so with my red circle Mango bag, they were perfect choices. And then I fell in love with my straw bag, but that’s another story.

V tom vedru se nedalo nosit nic jiného než lehounké šaty, oboje jsou z Promodu. Dlouho jsem tam nenakupovala, tak pro mě bylo překvapením, když jsem objevila tyto dva letní skvosty. Na dovolenou jsem si kabelek moc nebrala, i když bych si popravdě nejraději vzala všechny. Mimo mé větší Prady, kterou jsem měla na cestu, jsem doma nemohla nechat moji bambusovou Gucci. Sice vypadá malá, ale vejde se toho do ní dost, takže spolu s mojí červenou kulatou kabelkou z Manga to byly ty pravé. A pak jsem se zamilovala do mé slaměné kabelky, ale to už je příběh odjinud.

I hope you could taste a little bit of Bologna through my pics. If you are planning to visit Italy, I highly recommend this city, I would happily go back and explore there little bit more!

Enjoy your Sunday!

MM

Doufám, že jste skrze mé fotky mohli aspoň trochu okusit Bolognu. Pokud se plánujete vydat do Itálie, rozhodně doporučuji navštívit toto město, hned bych se tam vrátila znovu a více ji poznala!

Tak hezkou neděli!

MM