Shopping My Beauty Stash In A No-Spend Month & My Tips How To Survive

If you follow me on IG, you have maybe seen I dared together with my IG friend Désirée to do a no-spend October.  If you are curious how that went and my tips, if you wanna try it too, then keep on reading!

Pokud mne sledujete na IG, možná jste zahlédli, že jsem se spolu s mojí kamarádkou z IG Désirée odvážila jít do nenakupovacího říjnu. Jestli vás zajímá, jak to dopadlo a mé tipy, pokud to také chcete zkusit, tak pokračujte ve čtení!

 

 

After almost a month of no-spend October I’ve realized that there’s not much stuff I actually need, but there’s a lot of stuff I want! I feel like the temptation is everywhere. And we quite don’t have time to enjoy properly all the stuff we already have, so that’s why I think it’s good to do this once in a while and just enjoy what we already have. I have my beauty favorites that I love, but I have to say I’ve enjoyed rediscovering old gems in my beauty collection.

Po téměř měsíci bez nakupování jsem si uvědomila, že toho tolik vlastně ani nepotřebuji. Ale toho, co chci, je opravdu dost! Přijde mi, že pokušení číhá na každém rohu. A také, že ani nemáme pořádně čas si užít to, co už dávno máme. Proto mi přijde jako skvělý nápad se jednou za čas zastavit, nenakupovat a všechno si užít. Mám své oblíbené kosmetické stálice, které zbožňuju a používám nejčastěji, ale musím říci, že mě bavilo znovuobjevovat poklady mezi kosmetikami, které již mám v mé sbírce.

 

 

And how did I cope with this no-spend experiment? Well, it was hard. Very hard. Especially in the fall season when there are new launches everywhere, beauty, clothes, even holiday stuff already! And everything is so exciting! I am not gonna lie, there were times when I just wanted to get wild and treat myself. But I think I managed to survive. And what are my tips to resist the temptation?

No a jak jsem se poprala s tímto nenakupovacím experimentem? Upřímně, bylo to těžké. Hodně těžké. Obzvláště na podzim, kdy všechny značky uvádějí samé skvělé kolekce kosmetiky, oblečení, dokonce už i vánoční! A všechno je tak lákavé! Nebudu vám lhát, měla jsem chvilky, kdy jsem to chtěla roztočit a pořádně se odměnit. Ale myslím, že jsem to zvládla. A mé tipy, jak odolat pokušení?

 

 

 

First of all wait for your birthday, name day or even Christmas. It should be a month where you can get something as a gift and that’s why your shopping cravings will be satisfied. And I wouldn’t recommend doing it in October because I felt everything new and great was launching in this month. That’s too much pressure and you don’t want that. In my case, my name day saved me, literally! For the most stuff, I would want to buy I just asked to get it as a present. Of course I couldn’t get everything, but most of the good stuff. That’s where the no-spend rule really shines. It forces you to choose just the stuff you really want and can’t live without. Another tip would be simply to avoid the temptation and except cases where you absolutely have to go near the shops, just don’t. And what about online shopping you ask? Honestly, I found it much easier than being in an actual shop, so it didn’t pressure me that much. What I would recommend is if you think online shopping is your weak spot, just delete newsletters, don’t browse your fave online shops and if you have to unfollow the most tempting brands on IG temporarily.

Nejprve, než se vůbec do takového nenakupovacího měsíce pustíte, počkejte si a vyberte si měsíc, kdy máte narozeniny, svátek nebo třeba i Vánoce. Prostě by to měl být měsíc, kdy něco určitě dostanete a zasytíte tak své nakupovací choutky. A asi bych moc nedoporučovala říjen, jelikož mi přišlo, že se tento měsíc objevovaly samé nové a skvělé věci. Je to stresující, a to nechcete. V mém případě mě zachránil můj svátek, a to doslova! Většinu věcí, které bych si bývala sama chtěla koupit, jsem si prostě přála k svátku. Samozřejmě jsem nemohla mít všechno, ale vybrala jsem si to nejlepší. A to je na tom nenakupovacím pravidlu opravdu skvělé. Donutí vás to si vybrat pouze věci, které opravdu chcete a nemůžete bez nich být. Další můj tip je, prostě se vyhnout pokušení, a pokud opravdu nemusíte, tak se k obchodům ani na krok nepřibližujte. Asi vás zajímá, no a jak to mám udělat s online nákupy? Upřímně mi to přišlo mnohem jednodušší, než když jsem byla přímo v obchodě, takže toto mě zas až tolik problém nedělalo. Pokud si myslíte, že online shopping je vaší slabinou, tak bych doporučila vymazat newslettery, nesjíždějte vaše oblíbené e-shopy a pokud to jinak nejde, tak na instagramu dočasně přestaňte sledovat ty značky, které vás nejvíce lákají k nákupu.

 

 

Well, October is almost behind us and I did survive this whole experiment. What I’ve learned throughout this whole process is that I would like to be more selective and think about it more if I really need 15th mauve lipstick in my collection (my unselective myself would probably scream now: of course!), but that’s why I think it’s good to stop for a minute and just think about it. As I get older it gets better and better and I try to go for quality even if it’s more expensive over quantity, but you know nobody’s perfect!

Tak, říjen je skoro za námi, a já celý ten experiment zvládla bez úhony. Co jsem si během tohoto celého procesu uvědomila je, že bych chtěla být více vybíravější a více přemýšlet, jestli fakt potřebuju patnáctou mauve rtěnku ve své sbírce (mé já by teď asi rozhodně křičelo: jasně, že ano!), a proto si myslím, že je dobré se na chvilku zastavit a popřemýšlet si o tom. S přibývajícím věkem mi přijde, že mi to jde lépe a lépe. Snažím se nakupovat menší množství kvalitních, i když někdy dražších věcí, než hromadu levnějších, no ale víte jak, nikdo není dokonalý!

 

 

And what about you and the no-spend experiment? Would you try it?

Enjoy your Sunday!

MM

A co vy, šli byste do takového experimentu?

Tak hezkou neděli!

MM