Beauty Clear Out – My Tips & What’s Left In My Collection

What a better time to clear out beauty collection than the New Year and keep just the stuff you use and brings you joy. Beauty clear out is something I try to do regularly, so my collection can breathe and I don’t have old/unused stuff laying around. Also, I find it almost therapeutic, just playing with all my beauty stuff. I did a big one just recently and I thought I could share with you my tips & tactics how to tackle your collection. And also show you what’s left of mine. Shall we start?

Období kolem nového roku se na vytřídění kosmetiky hodí skvěle. Nový rok začnete jen s tím, co vás baví a pravidelně používáte. Snažím se mou sbírku probírat pravidelně, abych toho neměla úplně zas tolik a zbavila se starých nebo málo používaných produktů. Přijde mi to až terapeutické, jen tak si hrát a zkoušet všechny mé kosmetiky. Nedávno jsem se pustila do velkého pročištění mé kosmetické sbírky a napadlo mne, že by bylo fajn se s vámi podělit o mé tipy & taktiky, jak na to. A také vám ukázat, co v mé kosmetické sbírce zůstalo. Tak můžeme začít?

I get it can be hard for some of you to part ways with all the pretty stuff you own, put your money into or has sentimental value. But believe me, from time to time it’s necessary. So how do I do it? Well, first of all, I take everything out of the storage where my beauty stuff lives and give it a nice proper clean. After that, I prepare one or two boxes and a paper bag. The stuff that is old, empty or it’s gone bad will go to the paper bag to be thrown out. One box is reserved for the stuff that’s still ok but I don’t use it that much and it certainly will bring joy to someone else. And the second box will be for the products with sentimental feelings. It’s perfect to store it in a box rather than let it use up space within your main beauty storage. For example, I’d put there the eyeshadow I wore on my wedding day or a limited palette that is simply too pretty to part ways but I don’t use anymore. My thoughts here are someday I will go through this box and look at the beauty stuff I used to use 20-30 years back.  Ok at this point our beauty storage is empty and clean and we have prepared our boxes and a paper bag. Let’s continue!

Je mi jasné, že pro některé z vás může být těžké rozloučit se s některými překrásnými produkty, do kterých jste vložili své finance nebo pro vás mají sentimentální hodnotu. Ale věřte mi, čas od času je to třeba. No, a jak takové mé loučení s některými produkty probíhá? Tak nejprve, všechno vyndám pryč z akrylických šuplíků, kde všechna má líčidla žijí, a ty akrylické boxíky vyčistím. Poté si připravím jednu nebo dvě krabice a papírovou tašku. Produkty, které jsou už staré, zkazily se nebo jsou vypotřebované, půjdou na vyhození právě do papírové tašky. Jedna z krabic je rezervována pro produkty, které jsou ještě v pořádku, ale zas tolik je nepoužívám a půjdou dělat radost někomu jinému. A druhá krabice je na produkty, které jsou pro mě nějakým způsobem sentimentální. Což je rozhodně skvělý nápad, než aby vám takové produkty zabíraly místo mezi těmi, které používáte každý den. Já do takové krabice např. dala oční stín, kterým jsem se líčila na naší svatbu, nebo limitovanou paletku, se kterou se prostě nechci rozloučit. Ona je sice nádherná, ale už ji tolik nepoužívám. Napadlo mě, že by mě třeba za nějakých 20-30 let mohlo zajímat, co jsem v té době používala. Tak a v tento moment je místo, kde běžně máme kosmetiky, hezky čisté a prázdné. A také máme připravené krabičky a papírovou tašku, no, a můžeme pokračovat!

I put back the stuff I love and use on regular basis first. Also what I recommend is google the basic info how long each product should be used before it goes bad. It’s important especially with products you put on your eyes like mascaras. Or you can check each product, this info is usually on the packaging. The „smell test“ is a good indicator as well, if something has a funny scent, get rid of it. Next steps depend on how much products you have left which are undecided if you should keep or give away to friends. Usually, I have this „problem“ with lip products. And I solve it by swatching & trying them on. I check if they look flattering and also If I don’t have 15 of the same shade. What’s important don’t rush it, take your time and decide what stays and what goes. For example, I did my last clear out over two days, because I didn’t have time for it the whole first day and I didn’t want to rush it and then regret. Well, and what’s left in my collection? Let’s have a look!

Nejprve vrátím zpět produkty, které zbožňuju a používám pravidelně. Také bych doporučila si vygooglit takovéto základní info o tom, jak dlouho zhruba každý produkt vydrží, než se začne kazit. To je obzvláště důležité u líčidel, kterými si malujete oči, jako například řasenky. Nebo můžete každé líčidlo prohlížet zvlášť, většinou to bývá uvedené na obalu. Je také dobré si všechny produkty „otestovat čichem“, zda něco již není pasé, a pokud cokoliv voní divně, pryč s tím. Další postup záleží na tom, u kolika produktů nevíte jistě, zda  si je máte nechat nebo se o ně podělit. Většinou tento „problém“ mívám se rtěnkami. A řeším to, jak jinak, než swatchováním a zkoušením, jestli mi sednou odstínem. A pak také kontroluju, abych neměla 15 stejných rtěnek v té samé barvě. Na celý proces je důležité si vyhradit dostatek času. Můj nedávný detox mé sbírky jsem např. dělala dva dny, protože jsem ten první den neměla čas úplně celý, a prostě jsem to nechtěla uspěchat a později litovat. A co mi v mé kosmetické sbírce zůstalo? Pojďme se podívat!

 

I love a good clear out, especially at the beginning of the year. Hope it was at least a bit helpful for you. Oh and good luck with your clear out if you haven’t done one yet!
MM

Takové pořádné pročištění kosmetické sbírky, to je něco pro mě, obzvláště takhle na začátku nového roku. Doufám, že to pro vás bylo alespoň trochu užitečné. A hodně štěstí, jestli se na probrání vašich kosmetik teprve chystáte!
MM