The Sugar-Free January Diary

Well, I had this idea back in December and I’ve decided to stay away from sugar for the whole month of January. Do you ask why? The main reason was just that I felt the chocolate filled countdown to Christmas was just too much. I ate too much of Christmas cookies, chocolates and just a lot of processed sugar altogether. I felt low on energy, my skin started to act up a bit and I just wanted to detox. I am fine when it comes to not to have sugar in my coffee. I want to stay mainly away from the chocolates, cakes and sweet stuff with processed sugar in it. If I last I would like to go to my normal chocolate-loving self but in a moderate, normal way for me. I thought I would write a few thoughts each week. So let’s see how I did!

V prosinci mě napadlo, že ze svého jídelníčku vynechám cukr po celý měsíc leden. A ptáte se proč? Hlavním důvodem byly dny, kdy jsem si v očekávání Vánoc pochutnávala na takovém množství čokolády, že to prostě bylo až moc. A nebyla to jen čokoláda, i cukroví a zkrátka příliš cukru na mé gusto. Měla jsem méně energie, začalo se to odrážet i na mé pleti, a proto jsem cítila, že potřebuji pořádný detox. To, že si neosladím kávu, mi problém nedělá. Ale chci se držet zpět od čokolád, dortů a všech sladkých věcí obsahující procesovaný cukr. Pokud tento měsíc vydržím, chtěla bych se vrátit k mému normálnímu, čokoládu-milujícímu já, ale chce to balanc. Říkala jsem si, že každý týden napíšu pár myšlenek, jak mi to fungování bez cukru jde. Tak se pojďme podívat, jak jsem si vedla!

Week 1
The first day was quite ok, that’s what I thought, but then the sugar crisis hit me hard at the end of the day. Oh, my. But I got through. I craved chocolate, a lot of chocolate. I escaped by having a bath, very long one. This evasion technique worked and I survived my first day without sugar. The rest of the week is a bit of a blur for me because our family got a pretty epic stomach flu. I won’t go into details, but let’s say I haven’t craved sugar or anything else, to be honest. I would say it was a proper detox. Week one done!

Týden první
Můj první den bez cukru proběhl celkem v pohodě do té doby, než na mě na konci dne padla „cukrová krize“. Pane jo. Ale vydržela jsem. Měla jsem tedy šílenou chuť na čokoládu, vlastně na hodně čokolády. Unikla jsem do vany, ze které jsem ven moc nechvátala. Tato úniková technika se osvědčila a první den bez cukru jsem úspěšně zvládla. Zbytek týdne si moc nepamatuji, jelikož naši rodinu zachvátila docela epická střevní chřipka. Nebudu zacházet do detailů, ale upřímně si řekněme, že jsem neměla chuť na nic, natož na sladké. Tomu říkám pořádný detox! První týden je za mnou!

Week 2
I am quite not sure why the sugar crisis hits me on Monday? We’ll see next Monday if it’s the same case. Again I’ve survived this Monday and I don’t know how. But I did. I think for me personally it’s the worst when it comes to chocolate. I am fine without cakes, cupcakes (even though I wouldn’t mind having one right now), but when it comes to chocolate it’s the worst craving I can have. Also what helps is eating fruit, in my case blueberries and banana did the job this week. And also having a coffee (without sugar obviously) every time I crave something sweet helps. But I had to control myself because it started interrupting my sleep and when I was wide awake after midnight one day I told myself I have to limit my coffee intake to 3 max a day. Well, I am almost at the end of the second sugar-free week and the feeling I am OVER it just kicked in. I am so over that feeling I can’t have my beloved chocolate I just don’t crave it anymore. Ha, we’ll see how that lasts!

Týden druhý
Není mi zcela jasné, proč mám „cukrovou krizi“ vždy v pondělí? Uvidíme tedy další pondělí, jestli to bude ten samý případ. Opět jsem toto pondělí dala, a ani už nevím, jak se mi to podařilo. Nejhorší nepřítel je pro mě rozhodně čokoláda. Zvládnu to bez dortíků, cupcakes (i když by mi tedy vůbec nevadilo si teď jeden dát), ale co se čokolády týká, tak právě na ní mám největší chuť. Co rozhodně pomáhá, je ovoce. V mém případě mi tento týden pomohly borůvky a banány. A taky dát si kávu (samozřejmě bez cukru), kdykoliv mám chuť na něco sladkého. Ale musela jsem si tento kávový zvyk začít hlídat, protože mi toto kafíčkování začalo dělat potíže se spánkem. To jsem si uvědomila jednu noc, když jsem ještě dlouho po půlnoci nemohla zamhouřit oka. Takže odteď jsou 3 kávy mé denní maximum. No, a druhý týden je skoro za mnou. Dostavil se nový pocit, a to že už mě přestává bavit, že nemůžu nic sladkého. A to tak hodně, že mi to vadí natolik, že už ani na tu čokoládu chuť nemám. Haha, uvidíme, jak dlouho mi to vydrží!

Week 3
This week has been kinda easiest. Except for the sugar crisis that kicked in with the good old PMS. I crave sugar the most at this time of the month, so you can imagine how hard it was for me. At least it didn’t last long and I’ve managed to survive with the help of sushi. Sushi is my second love right after chocolate. When I can’t have chocolate, sushi it is! The third week without anything sweet is behind me and I have to say I am finally starting to see a light at the end of the tunnel!

Týden třetí
Tento týden mi přišel rozhodně nejlehčí. Tedy až na další ,,cukrovou krizi”, která dorazila se starým dobrým kamarádem PMS. Každý měsíc mám v tuto dobu největší chuť na sladké, takže si asi dokážete představit, jak těžké to pro mě bylo. Naštěstí to netrvalo moc dlouho a já se zachránila s pomocí sushi. Po čokoládě je sushi mou druhou láskou. A když si nemůžu dát čokoládu, tak na řadu přichází sushi. Třetí týden bez čehokoliv sladkého jsem zvládla a musím říci, že konečně začínám vidět světlo na konci tunelu!

Week 4
Finally, my last sugar-free week is here! That sugar crave is a thing of the past and the feeling of anticipation is here. I am still over the fact I can’t have chocolate. I am just so looking forward to all the sweet possibilities! And let’s say I am over sushi. Sunday hit me a bit, I am craving cupcakes so much. Oh my, what I would do for one cupcake! Strawberries helped a lot! Every time I crave something sweet I have one or two. The rest of this final week was quite easy breezy. I think I just got used to it I can’t put sugar into my coffee and eat chocolate whenever I want. I also stocked up on chocolates, caramel short bites and coffee ice cream, oh yes I am going all out. February bring it on!

Týden čtvrtý
Konečně! Můj poslední týden bez sladkého je zde! Ta neskutečná chuť na cokoliv sladkého je minulostí a na scénu vstoupil pocit očekávání. Stále pořád platí, že mě opravdu nebaví ten fakt, že si nemůžu dát nic sladkého. Už se nemůžu dočkat! A řekněme si, že v tento moment nemůžu sushi už ani vidět. Neděle byla hodně těžká, mám takovou chuť na cupcakes. Panečku, co bych dala alespoň za jeden! Hodně mi pomohly jahody! Pokaždé, když mě popadne chuť na něco sladkého, dám si jednu nebo dvě. Zbytek posledního týdne byl celkem jednoduchý. Prostě jsem si zvykla, že si nemohu osladit kávu a dát si čokoládu, kdy se mi zachce. Také jsem si začala dělat zásoby čokolád, karamelových short bitů a kávové zmrzliny, ó ano, nedržím se zpátky. Už aby byl únor!

Today is the last day of this whole sugar-free month experiment and I can’t believe I managed to stay away from sugar for whole 31 days. I tried it a while ago and I failed so bad, I’ve lasted only for a half of a day. So this is a big accomplishment for me. And what changed? Well, I realized how much sugar I eat on a regular basis and I want to make an effort to be better at it. After those first two weeks, my energy levels were much better, my skin felt quite ok and I just feel much better now. And that was the main goal! But I am certain I won’t do it ever again. My another goal is to find a right balance. What about you, have you ever done something like this? Let me know, I am curious how you did!
MM

Dnes je posledním dnem, kdy si nemohu dát nic sladkého, a já nemohu uvěřit, že jsem to vydržela celých 31 dní. Něco podobného jsem zkoušela před nějakou dobou, a vůbec jsem to nedala. Vydržela jsem jen půl dne. Takže je toto pro mě velký úspěch. A co se změnilo? Hmm, tak nejprve jsem si uvědomila, kolik sladkého běžně zkonzumuji, a rozhodně se chci snažit, abych to omezila. Po těch prvních dvou týdnech jsem měla mnohem více energie, má pleť byla také celkem v klidu a prostě se nyní cítím lépe. A to bylo tím hlavním cílem! Nicméně jsem si jistá, že už toto nikdy opakovat nebudu. Dalším mým cílem je najít ten správný balanc. A co vy, zkoušeli jste něco podobného? Dejte mi vědět, zajímalo by mě, jak vám to šlo!
MM