5 Rules Of Candle Care

As you already know I am a complete candle-holic! Candles give that something extra to your home and I enjoy the cozy atmosphere they can make. I love my candles all year round and to make the most of them I follow these five rules!

Jak už asi jistě víte, svíčky miluju! Umí dodat takové to něco extra vašemu domovu, a ta útulná atmosféra, kterou tak dobře umí zařídit, mě vážně baví. Mé svíčky zbožňuju, a abych si každou užila na maximum, držím se těchto pěti pravidel!

1. Invest
Over the years I have learned it’s better to invest in one great candle than to get a few cheaper ones. Here applies that golden rule quality over quantity. I burn candles all the time and I don’t want to inhale a lot of chemicals. So for me, a high-quality wax is a must. I love candles by brands like Diptyqe, Commodity, Byredo, & Other Stories or Jo Malone. A high-quality candle burns better & lasts better. They fill the whole room and sometimes your whole home with gorgeous scents. And it makes the moment of burning a candle even more special. So treat yourself with a nice quality candle and of course don’t forget to air the room regularly while burning candles!

1. Investujte
S postupem času jsem zjistila, že je lepší investovat do jedné kvalitní svíčky, než si pořídit několik levnějších. Opět zde platí zlaté pravidlo kvalita před kvantitou. Svíčky doma pálím téměř neustále a rozhodně nechci vdechovat všechny ty chemikálie. Takže kvalitní vosk je pro mě velmi důležitý. Mé oblíbené svíčky pochází od značek jako je Diptyque, Commodity, Byredo, & Other Stories nebo Jo Malone. Nejen, že kvalitní svíčka lépe hoří, ale i déle vydrží. Nádhernou vůní dokáží provonět celou místnost, někdy dokonce i celý váš domov. A prostě každá taková svíčka dodá okamžiku pálení to něco extra. Tak si nějakou takovou kráskou udělejte radost. A samozřejmě při každém pálení nezapomeňte pravidelně větrat místnost, kde si svíčku užíváte! 

 

2. Trim the wick before every burn
Always! You can use a wick trimmer or regular scissors like I do since I haven’t found a nice trimmer I would like. But I am eyeing up the Byredo one at the moment. When you trim the wick you’ll get cleaner and brighter burn. Not to mention you avoid those annoying black burnt rings around the jar. Even though I do the trim every time, sometimes it happens especially when the candle is almost at its end, but the trimming helps a lot!

2. Zkraťte knot před každým pálením
Pokaždé! Můžete k tomu použít speciální nůžky na knot, nebo klasické nůžky jako já. Já na ty moje perfektní ještě nenarazila, ale docela se mi líbí jedny od Byredo. Když knot zkrátíte, bude vám svíčka hořet čistěji a lépe. A to ani nezmiňuji fakt, že zamezíte tomu nevzhlednému, opálenému, černému okraji svíčky. Občas se to přeci jen stane, ačkoli knoty zkracuji pokaždé. Nejvíce však u svíček, které jsou na konci hoření. Nicméně zkrácení knotu opravdu hodně pomáhá!

3. The first burn is the most important one
To prevent so called „candle tunneling“ the first burn is the most crucial one. So make sure you let the candle burn long enough the wax melts completely. I follow this rule with every burn to make sure my candles burn evenly all the time.

3. První zapálení je to nejdůležitější
Abyste zamezili takzvanému „tunelování svíčky“, je třeba si dát pozor na první zapálení. Nechte svíčku hořet tak dlouho, dokud se vosk nahoře zcela nerozpustí. Já toto pravidlo dodržuji každé zapálení, abych měla jistotu, že mi svíčky budou hořet stále hezky rovnoměrně. 

4. Use a candle snuffer
When you invest in an expensive, quality candle you want to give it proper care and that means to use a candle snuffer as well. Do you ask why? Simply by extinguishing the flame and avoiding wax splattering so your candle stays beautiful and you can enjoy it even just looking at it.

4. Používejte zhášedlo na svíčky
Když investujete do dražší, kvalitní svíčky, měli byste jí věnovat tu nejlepší péči, a to zahrnuje i používání zhášedla namísto pouhého zfoukávání. Ptáte se proč? Protože tím správným uhašením zamezíte tomu, že se vám vosk rozšplouchne na stěny svíčky. Vaše svíčka zůstane stále krásná a vy se jí budete moci kochat i bez zapálení.

 

5. Use a candle lid or photophores
Some candles like the Jo Malone ones come already with a lid and I always keep them to keep my candles dust-free. It’s so annoying when your favorite candle gets covered with dust. You can buy candle lids or photophores. These glass domes with base look great and they keep all the dust away! I got few of mine in Ikea with wooden and metal bases and I love them. It makes a great decor addition to every home.

5. Chraňte svíčku poklopem nebo ji vystavte do skleněné kupole
Některé svíčky už takové víčko mají, jako např. ty od Jo Malone, a já je nikdy nevyhazuji, aby se mi svíčky nezaprášily. A to by byla přeci škoda! Samozřejmě lze taková víčka nebo skleněné kupole zakoupit. Obzvláště bych se zaměřila na skleněné kupole s podstavcem. Vypadají moc hezky a ještě vám svíčku ochrání. Já jich mám několik z Ikea, kde mají s dřevěným i kovovým podstavcem, a přijdou mi skvělé. No, a navíc jsou perfektní dekorací do každého domova.

 

Extra tip how to make the most out of your candle
Well, you invested in a high-quality beautiful candle, you gave it proper care but what about the candle finishes burning? I love to „recycle“ the candle jars and reuse them all around our home. My tip how to get the wax completely off is simple. Just pour a bit of dish soap into the jar, add hot water and let the mixture do its magic overnight. After that, I wash the jar and let it dry. If it’s not enough I let it go for round two. I use these empty candle jars all over our home. They make perfect brush holders, storing cotton rounds, we have a Diptyque one as a toothbrush holder or even as a sugar bowl. Just be creative!

Extra tip, jak vytěžit z vaší svíčky maximum
Tak, investovali jste do krásné svíčky, pečovali jste o ni, ale co dál, když vám dohoří? Já ty své „recykluji“ a prázdné skleničky doma využívám skoro kdekoli. Moje rada, jak zcela odstranit zbylý vosk a skleničku vyčistit, je jednoduchý. Prostě do ní nalejte trochu přípravku na nádobí, zalejte horkou vodou a nechte tuto kombinaci kouzlit přes noc. Poté skleničku od svíčky umyji a nechám oschnout. Kdyby to nestačilo, celý postup zopakuji. Tyto prázdné skleničky od svíček lze doma využít téměř na cokoli. Jsou skvělým místem pro vaše štětce, můžete v nich mít uložené odličovací tampóny, v jedné od Diptyque máme kartáčky na zuby a jedna dokonce slouží jako cukřenka. Kreativitě se meze nekladou!

Hope, this article was helpful and you’ll enjoy your candles even more now!
MM

Doufám, že pro vás byl tento článek užitečný a vy si tak budete vaše svíčky užívat ještě více!
MM